Menu_VanWaarde

Van waarde

Het gilde heeft in de loop der tijden een groot aantal zaken verworven die tot het erfgoed zijn gaan behoren.
Het varieert van zeer oud tot nieuw.

Eeuwenoud zijn de drie hellebaarden die meegedragen worden door het dagelijks bestuur van het gilde. Waardevol zijn ook de de oudste vaandels.

Daarentegen zijn de hoofdmansketen en het houten beeld van Sint Joris vrij nieuw.

Het opbouwen van erfgoed gaat steeds door bij een levend gilde.