Menu_RijkVerleden

Historie

Gilde Sint Joris uit Hilvarenbeek dateert uit de vijftiende eeuw. Het Sint Jorisaltaar in de Hilvarenbeekse Petruskerk, dat verbonden was en is aan het gilde, is ouder dan 1461.

Het oudste gildezilver, de medaillon, is rond 1500 vervaardigd. De precieze datum van de ‘kaart’ waarin de rechten en de plichten waren vastgelegd is wel bekend: 23 april 1540.

In de zestiende eeuw – de Gouden Eeuw in Brabant – deed het gilde mee aan diverse landjuwelen, onder meer in Mechelen. Het was een rijk gilde met eigen grondbezit, maar Hilvarenbeek was dan ook een rijk dorp.

Het gilde leed onder de malaise van het gildewezen in de negentiende eeuw maar kwam er in de twintigste eeuw helemaal bovenop.