Menu_OverOns

Het Sint Joris Gilde

heeft anno 2024 25 leden en komt iedere dinsdagavond bijeen in ons gildehuis De Gouden Carolus om te schieten in ons doel, gevolgd door een samenzijn waarbij gekaart en gebiljart wordt.

Het bestuur bestaat uit

 • hoofdman
 • deken-schrijver
 • ouderling
 • eerste deken
 • schatbewaarder

Andere functionarissen zijn de vaandrig en de cornet en natuurlijk beschikt het gilde over vendeliers, nar en standaardruiter.

Teerdagen zijn er op of rond 23 april, de patroonsdag van Sint Joris: ‘openen doel’ en begin oktober: ‘sluiten doel’. Het gilde doet mee aan gildedagen van Het Kwartier van Oirschot.

Leden van Sint Joris Gilde

 • Frans Pijnenborg | Koning
  Frans Pijnenborg | Koning
 • Piet Noordermeer | Hoofdman
  Piet Noordermeer | Hoofdman
 • Jos van der Laak | Eerste deken
  Jos van der Laak | Eerste deken
 • Jan Vlasblom | Schatbewaarder
  Jan Vlasblom | Schatbewaarder
 • Frank Pasman | Deken Schrijver
  Frank Pasman | Deken Schrijver
 • Ad Broeders | Ouderling
  Ad Broeders | Ouderling
 • Ton de Jong | Archivaris
  Ton de Jong | Archivaris
 • Hans Schuttelaars | Cornet
  Hans Schuttelaars | Cornet
 • Christ Aerts | Vaandrig
  Christ Aerts | Vaandrig
 • Tuur van Gorp | Tamboer
  Tuur van Gorp | Tamboer
 • Chris Appels
  Chris Appels
 • Jan Bols
  Jan Bols
 • Ton van der Camp
  Ton van der Camp
 • Wil Doedee
  Wil Doedee
 • Ben Carlier
  Ben Carlier
 • Ad van Gestel
  Ad van Gestel
 • Hennie de Graaff
  Hennie de Graaff
 • Piet van Hees
  Piet van Hees
 • Nop van Hoof
  Nop van Hoof
 • Jan Hoogveld
  Jan Hoogveld
 • Hans van de Kerkhof
  Hans van de Kerkhof
 • Piet van de Staay
  Piet van de Staay
 • Hans van der Ven
  Hans van der Ven
 • Peter Vermeegen
  Peter Vermeegen
 • Tom Vos
  Tom Vos
 • Jef Willems
  Jef Willems
 • Jan de With
  Jan de With