Menu_Dienstbaar

Dienstbaarheid

staat hoog in het vaandel. Het gilde wil dienaar van de gemeenschap zijn. Op allerlei gebied, zoals

  • het verzorgen van uitstapjes voor ouderen
  • het verrichten van werkzaamheden bij de kinderboerderij
  • het organiseren van kaartavonden in het verzorgingshuis
  • het toegankelijk houden van de Roovertse Bergen, een van oudsher populair gebiedje met stuifzand
  • het faciliteren van informatieavonden voor onder andere mantelzorgers
  • het plaatsen van een bank bij de Mariakapel onder de Beekse toren
  • het invullen van het gastheerschap tijdens de openstelling van de prachtige Beekse kerk tijdens de zomermaanden

 Sint Joris wil zich in de toekomst meer op deze dienstbaarheid gaan richten.